שיפור בתגובתיות החברתית ובשפה אחרי טיפול בPRT Pivotal Response Treatment

תחשבו לרגע על ילד עם אוטיזם. המוטיבציה החברתית הירודה מפחיתה לו את מספר ההזדמנויות לתקשורת ולמשחק עם הוריו ובני גילו. ירידה במספר ההזדמנויות מפחיתה לו באופן קריטי חוויות למידה החיוניות להתפתחותו.

התערבות מוקדמת שמטרתה העלאת המוטיבציה החברתית יכולה למזער את ההימנעות של הילד ולהכניס אותו על ידי מוטיבציה להשתתף בהזדמנויות למידה יומיומיות בתוך אינטראקציה טבעית. המחקר האקראי המבוקר הנוכחי ביקש לבדוק את יעילות PRISM (התערבות PRT+ מרכיבים נוספים)לשיפור בשני תחומים:

 
  1. שימוש בשפה בילדים עם אוטיזם
  2. רמת התגובתיות החברתית בילדים עם אוטיזם

 

בדקו 21 ילדים, בגילאי 1.5-4.5 שנים, 12 מהילדים קיבלו טיפול PRISM, שכלל 8 שעות טיפול שבועיות + הדרכת הורים ו9 מהילדים קיבלו טיפול ABA, במשך חצי שנה. לאחר הטיפול נראה שהילדים שקיבלו PRISM הגיבו יותר חברתית (הגיבו לפניות תקשורתיות 

חברה

בג׳סטה ושפה ויזמו יותר פניות) מהקבוצה שקיבלה ABA. כמו כן, אורך המשפטים והמגוון בשפה השתפר בילדים בקבוצת הPRISM יותר מהילדים בקבוצה שקיבלה ABA.

מה למדתי מהמחקר:

  1. המחקר מספק לנו נדבך נוסף של ראיות לחשיבות להתערבות מוקדמת שמכוונת למוטיבציה חברתית ותגובתיות בילדים צעירים עם אוטיזם

  2. המחקר מראה שיש מרכזים שונים שמשתמשים בPRT ומצליחים לעשות שכפול של ההצלחה, וההצלחה אינה בלעדית לקבוצת חוקרים אחת.

  3. המחקר הזה הוא אחד ממחקרים ספורים במחקרי טיפול הילדים עם אוטיזם, שמראה הצלחה גם בילדים לא ורבאלים או ורבאלים באופן מינימאלי, ונותן תקווה לילדים המוגדרים בתפקוד נמוך.