מודל ה-ESDM לטיפול בילדים עם אוטיזם

מודל ה- ESDM (Early Start Denver Model) הינו מודל השייך למשפחה של התערבויות שהן- נטורליסטיות (שזה אומר שהן מיושמות בסביבה הטבעית של הילד), התפתחותיות (שזה אומר שהן שמות דגש על מותאמות התפתחותית וקשר), והתנהגותיות (שזה אומר שגם הן עושות שימוש בעקרונות של למידה). מדובר במודל מבוסס מחקר שבסיסו במוסד ה- MIND לחקר האוטיזם שיושב ב-UC DAVIS.

ב-ESDM הלמידה היא בגישה נטורליסטית כך שהיא מתרחשת בסביבה הטבעית של הילד והחיזוקים שניתנים הינם טבעיים וקשורים לרצונו. בצורה זו הילדים לומדים ומכליליים את הלמידה בצורה טובה יותר. כמו כן, ב- ESDM הילד מוביל את האינטראקציה וישנו דגש מיוחד על הדדיות ועל כך שהאינטראקציה תהיה מגוונת, משחקית, משותפת ומהנה.

עקרונות היישום של ה-ESDM  אשר ההקפדה עליהם נמדדת באופן שיטתי, כוללים את הנושאים הבאים: ניהול הקשב של הילד, שימוש בעקרונות למידה, שימוש מדויק בטכניקות סיוע, וויסות האפקט והעוררות של הילד, איכות האינטראקציה (engagement) הדיאדית, מיקסום המוטיבציה של הילד, שימוש באפקט חיובי, תגובתיות ורגישות המבוגר, הזדמנויות מגוונות ללמידה, מותאמות שפת המבוגר לרמת הילד, בנייה של פעילות משותפת, והבנייה נכונה של מעברים בין פעילויות.

תכנים:

  • ממודל ה-ESDM וההבדלים בינו לבין ABA
  • איך ללמד את ילדכם לשחק באופן עצמאי תוך שימוש בעקרונות שיטת ה-ESDM
  • איך ללמד את ילדכם לחקות אתכם בזמן משחק תוך שימוש בעקרונות שיטת ה-ESDM
  • איך להשיג את הקשב של ילדכם תוך שימוש בעקרונות שיטת ה-ESDM