.P.R.T בעל יתרון על פני טיפולים אחרים באוטיזם, בקידום תקשורת אצל ילדים

היתרון הזה הודגם מחקר מבוקר מסטנפורד שפורסם באוגוסט 2019. התמקדות על העניין והמוטיבציה של ילדים עם אוטיזם, עוזר להם לחוות את ערך השפה ולהבין אותה ככיפית ומועילה. PRT עזר להורים לקדם את הדיבור של ילדיהם ואת המיומנויות החברתיות. הכנסו לקישור הזה על פרטי המחקר יש בקישור גם סרטון חמוד של אמא שמנצלת התנהגות חזרתית של בנה, ללימוד תקשורת.
סבא מעודד ילד לתקשר
סבא מעודד ילד לתקשר